MILJÖGO

MiljöGo!

Environmentgo.com är en miljömedvetenhetsorganisation med fokus på att hjälpa praktiserande och angelägna miljöpartister att få enkel tillgång till information som hjälper dem på resan och sprida medvetenhet om miljöskydd, bevarande och hållbar användning av naturresurser. Vår blogg har flera miljöartiklar för studenter, vi tar även upp artiklar om miljöfrågor och miljön i sin helhet. 

UPPDRAG

Att vara en röst för förändring mot klimatåtgärder och hållbar utveckling genom vilken vi tänder och väcker passionen hos människor för att skapa en hållbar framtid.
 

SYN

Vårt uppdrag på EnvironmentGo! är att sprida medvetenhet om bevarande och skydd av den naturliga miljön och att utbilda allmänheten om att lämna en hållbar planet för nuvarande och framtida generationer.